STX
Den Samfundsøkonomiske

SA A / MA A

SA A / MA A

ˮ Det er som om at samfundsfag og matematik supplerer hinanden. Matematikken bliver brugt på virkelige samfundsproblemer – og de politiske sammenhænge bliver tit meget mere konkrete, når man har regnet på det.”

Den samfundsøkonomiske handler om samfundet og de mekanismer, der styrer og påvirker samfundet. Den handler om at kunne gennemskue de sammenhænge, der er mellem de mange forskellige elementer, som sammen udgør et moderne og komplekst samfund. Det handler om mennesker, om politik, om ideologer, om holdninger og meninger, om sociale rammer og den overordnede økonomi. Det handler om Danmark, om Europa og om den globaliserede verden. Studieretningen vil give dig stærke forudsætninger for at forstå, hvordan vores globaliserede samfund hænger sammen.

På studieretningen arbejder vi med både samfundsfag og matematik. Ved hjælp af teorier om samfundet forsøger vi at opstille forklaringsmodeller på komplekse samfundsproblemer. Vi vil bruge matematikken dels som en metode i sig selv, men også som en måde at systematisere samfundet på. Der lægges vægt på både lille og den store økonomi.

Vi arbejder varieret og ofte konkret problemorienteret og skifter ubesværet mellem statistik, regneark og matematiske modeller samt diskursanalyse, medieanalyse og politiske beslutningsprocesser.

Vi kan ikke love dig, at du bliver finansminister, men vi kan love dig, at hvis det er dit mål, så klæder vi dig rigtig godt på.