Studiemiljøet på FG

FG – mere end blot et gymnasium

Fredericia Gymnasium er et stort gymnasium med en mangfoldighed af mennesker, der er med til at skabe et alsidigt og aktivt studieliv. Det bliver du en del af.

Vi mener det, når vi siger: ”Fredericia Gymnasium er mere end bare et gymnasium”

Udover den daglige undervisning er der mange spændende aktiviteter, som du kan vælge at engagere dig i lige fra ekstra faglige talenthold over frivillig idræt, musik og billedkunst til elevrådsarbejde eller engagement i skolens mange andre organisationer.

Gymnasiet har en ambition om at udvikle elevernes ansvarlighed overfor og engagement i fællesskabet på skolen. Dette opnår vi gennem opbakning til en stor mængde elevorganisationer og ved at understøtte de nye initiativer til udvikling af samværet, der hele tiden opstår blandt eleverne.

Fredericia Gymnasium har et af landets mest omfattende netværk af elevorganisationer, hvor mødet mellem elever fra forskellige klasser og årgange både opøver organisatoriske evner og skaber venskaber.