Overbygning

HF

Byg ovenpå din hf-uddannelse

Det er muligt at bygge ovenpå din hf-uddannelse, så uddannelsen sidestilles med de 3 gymnasiale uddannelser i forhold til at søge optagelse på de lange videregående uddannelser.
Overbygningen omfatter i alt 250 timer samt 100 timer fordybelsestid (tid til skriftligt arbejde). Det ene fag skal være et A-niveaufag.

Overbygningen udbydes på et begrænset antal uddannelsesinstitutioner. Overbygningen skal afvikles inden for ½ år. Overbygningen er SU-berettiget. Vær meget opmærksom på optagelseskravene til den videregående uddannelse, som du efterfølgende vil søge ind på.

En anden mulighed er Hf-enkeltfag på FG.