Drama C

STX

Kernen i dramafaget er at skabe teater og forstå teater via teori og analyse.

I dramatimerne på Fredericia Gymnasium kommer hele personligheden og kroppen i spil. Du vil arbejde med fysiske øvelser, improvisation, teaterhistorie og teori, forestillingsanalyse og skabelse af egne små forestillinger og performances samt deltage i teaterture.

I alle undervisningsforløb integreres det praktisk-eksperimenterende med det teoretiske-analyserende.

Du kommer til at arbejde med det fysiske udtryk, stemmen, følelser og intellektet. Elementer, som du også kan bruge i mange andre sammenhænge, også uden for dramalokalet, når du f.eks. skal lave en fremlæggelse, skal tale i en større forsamling eller måske skal til din første jobsamtale.

Derudover vil vi i dramaundervisningen eksperimentere med forskellige teatralske virkemidler lige fra mimik, udtryksniveau, indlevelse, lyd, lys, rekvisitter og kostumer.

Gennem skoleåret ser vi 2-3 professionelle teaterforestillinger, som giver dig indblik i, hvordan det professionelle teater arbejder. Disse forestillinger fungerer ofte som en stor inspiration til din (jeres) egen forestilling.

I de sidste måneder af skoleåret arbejder du i en grupper med at lave egen forestilling, som bruges til den afsluttende eksamen.

Har du lyst til at arbejde mere med drama, kan du vælge dramatik på B-niveau.

Uden for undervisningen tilbydes frivilligt drama.  Indholdet veksler fra år til år.

De kunstneriske fag

billedkunst
KLIK – KUNSTNERISKE FAG