Skolebal – Lanciers

 

For nogle er frisøren bestilt flere måneder i forvejen, tøjet er udvalgt og lanciers er øvet og aftalerne med dansepartneren er bragt endelig på plads. Anledningen er skoleballet på Fredericia Gymnasium – et skolebal, der har været afviklet, siden FG var latinskole.

Skoleballet på Fredericia Gymnasium er en institution.

Byens opmærksomhed retter sig denne aften i december mod årets afgangselverne, der spiser sammen, inden de danser lanciers for hele skolen, familie og venner i hallen. Ca. 2000 fra Fredericia og gymnasiets opland er en del af festen denne aften, hvor de unge optræder i det fulde skrud. Lektor Jakob Kruse træner eleverne op til dagen og vicerektor Peter Knudsen styrer slagets gang på aftenen sammen med jazzorkesteret SevenUp. 

Aftenen byder ellers på spisning for 1g’er og deres forældre samt spisning for alle 1.hf’er og 2.g’er.

Aftenen igennem optræder der rundt på gymnasiet flere bands. Der er serveringer flere steder på gymnasiet. Skoleballet på Fredericia Gymnasium er en institution.