Sundhedslinjen
Valgfag

Dine valgfag på Sundhedslinjen

Kravet til en studentereksamen er min. 2600 timers undervisning. De obligatoriske fag og studieretningsfagene udgør hovedparten af disse timer.

I denne studieretning skal du derudover have valgfag i 250 timer.

Du skal vælge ét A-fag. Elever, der har SP A eller FR A, har allerede opfyldt kravet om dette A-fag.
Derudover skal du minimum have ét B-fag eller et A-fag. Alternativt kan du vælge to C-fag.

For elever, der er godkendt af og en del af “Fredericia Eliteidræt”, er der plads i skemaet til morgentræning. Disse elever er af skemateknikske grund udelukket fra at have spansk A og fransk A.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

Valgfag på stx

A fag

Tysk
Engelsk
Kemi
Matematik

B fag

Billedkunst
Drama
Fysik
Idræt
Musik
Religion
Samfundsfag

C fag

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Latin
Psykologi