Læse- og matematikvejleder

Læsevejledning

Ved skoleårets start foretager dansklærerne en screening af alle nye elever. Resultaterne drøftes mellem dansklærerne og læsevejlederne. Resultatet af denne screening vil vise, hvilke elever, der har behov for en læsevejledning, der ligger ud over den daglige undervisning. Eleverne modtager herefter individuel respons, som danner baggrund for eventuelle aftaler om videre hjælp.

Læsevejlederne tilbyder elever med særlige læse- eller skrivevanskeligheder at tage den nationale ordblindetest, og vejlederne kan hjælpe med at søge om IT-støtteprogrammer, studiestøttetimer og ekstra tid til eksamen.

I samarbejde med de elever, der har behov for det, tilrettelægger læsevejlederne forløb med fokus på specifikke områder (fx læsehastighed, læseforståelse, ordforråd eller skriftligt arbejde).

Har du brug for ekstra hjælp, skal du kontakte en af dine lærere eller din studievejleder. De kan så henvise dig til en af gymnasiets læsevejledere

Læsevejledningen foregår i studiecenteret i lokale B1.

Er du ordblind er der på FG også hjælp at hente. Læs mere om det her.

Matematikvejledning

På Fredericia Gymnasium arbejder vi på mange niveauer med at hjælpe elever, som af den ene eller anden grund har svært ved matematik. Ud over studiecafé tilbyder vi særlig undervisning af elever, der har helt særlige udfordringer i matematik.

I løbet af de sidste par skoleår har vi desuden testet alle 1.-års elever for specifikke matematikvanskeligheder (dyskalkuli/talblindhed) samt generelle matematikvanskeligheder. Vi har derefter tilbudt særlig tilrettelagt undervisning til elever, der har haft helt særlige vanskeligheder ved matematik.
Matematikscreeningen og den efterfølgende undervisning varetages af to af skolens matematiklærere, der har en ekstra uddannelse som matematikvejleder

Vejledning og støtte