STX
Europalinjen – Tysk

EN A / TY A / Sa B

Europalinjen – Tysk handler om sprog og kultur i Europa. Om at forstå Storbritannien og Tyskland som uomgængelige faktorer for udviklingen af det moderne Europa. Det handler om at bruge sprog som en forudsætning for kommunikation og som nøgle til at forstå den europæiske kultur. Studieretningen vil give dig et stærkt fundament for at kunne navigere i det Europa, som har været og fortsat er med til at præge det danske samfund.

ˮ Jeg er fascineret af alt det man kan, når man behersker et andet sprog. Den forståelse man møder, når man tale til folk på deres eget sprog er helt utrolig. Sprog forener.”

På studieretningen arbejder vi med både det engelske og det tyske sprogområde. Vi vil bruge det engelske sprog som en vej ud i den bredere engelsksprogede kultur. Vi vil gennem det tyske sprog søge at forstå den tyske kultur, som har været med til at forme Nordeuropa og dermed også den danske samfundsmodel.

Vi arbejder målrettet med dine sproglige kompetencer og bruger en bred vifte at metoder til varieret sprogindlæring. Samfundsfag benytter ofte en problem- og temabaseret tilgang til undervisningen.

Vi kan ikke love dig at undgå at drømme på engelsk eller tysk, men vi kan love dig en undervisning som kobler sprog, kommunikation, samfund og kultur.