Fransk

STX

Har du lyst til at lære et nyt sprog?

Fransk er et af de store europæiske kultursprog. Der tales ikke kun fransk i Frankrig, men også i europæiske lande som Belgien, Schweiz, Luxemburg og Monaco. Uden for Europa taler man fransk i dele af Afrika, Asien og Nordamerika. Det gælder så forskellige lande som Tunesien, Marokko, Haiti og Canada.

Fransk giver gode muligheder for at forstå den historiske og kulturelle udvikling i Europa, ligesom fransk sprog, retsopfattelse og tænkemåde i dag spiller en stor rolle i bl.a. europæiske institutioner som EU. Måske bliver beherskelse af fransk vigtig for dig i et kommende karriereforløb. Frankrig er én af Danmarks vigtigste handelspartnere. Endelig bør du huske på, at Frankrig er det land, som danskere hyppigst besøger i deres ferier.

Fransk er et fag, hvor du både skal tilegne sig konkrete sproglige færdigheder, men også viden om f.eks. samfundsforhold, historie, sport og kulturprodukter som litteratur, film og musik relateret til den fransksprogede verden. At vælge fransk er en spændende og ofte sjov udfordring, hvor du kommer til at arbejde med fagets forskellige aspekter på mange forskellige måder.

Undervisningen

I franskundervisningen kommer du til at tale, læse og forstå sproget. Konkret arbejder vi med tekstlæsning, skrivning, mundtlighed, lyttefærdighed og grammatik. Hovedformålet med undervisningen er, at du selv producerer sprog, mundtligt og skriftligt.

Udgangspunktet for undervisningen er, at du ikke forud har et kendskab til faget. Grammatik og gloseindlæring bliver derfor en vigtig del af den daglige undervisning.  Materialerne og læringsmetoderne, vi som undervisere tager i brug, er mangfoldige. Vi læser forskellige typer tekster, hører musik, ser film, laver rollespil, benytter os af diverse it-redskaber, f.eks. podcast, kahoot og Flaschcards. Almindelig terperi er også en del af faget, når det er nødvendigt.

Der er skriftlige opgaver gennem alle 3 år.

Film fra sprogugen
 

Da fransk imidlertid i høj grad også er et kulturfag orienterer undervisningen sig hurtigt mod forskellige emner, som i sidste ende fungerer som pensum til eksamen. Temaerne i undervisningen er mange og veksler fra hold til hold. Du kan blive præsenteret for et historisk emne som 2. verdenskrig eller emner uden for Europa, som Frankrigs rolle i Nordafrika eller Quebec – en fransktalende region i Canada. Blandt helt aktuelle emner kan nævnes Frankrig som et multietnisk samfund eller bare at være ung i Frankrig.

At vælge fransk i gymnasiet giver dig derfor værktøjer til – ikke blot at kunne kommunikere på fransk, mundtligt og skriftligt, men også at kunne forstå en spændende, anderledes og fremmedartet kultur.

Hvis du på stx vælger fransk begynder A, har du fransk i både 1.g, 2.g og 3.g og kan komme til eksamen i mundtlig eller skriftlig fransk efter 3.g, en sjælden gang begge dele.

Du får undervejs i efteråret 1.g mulighed for at vælge, at fransk begynder A skal være ét af dine studieretningsfag på Den europæiske – Fransk.

På Fredericia Gymnasium har vi hvert år haft 1-2 hold i fransk, men der har ikke været tradition for en studieretning med fransk. Etableres studieretningen vil det have en høj prioritet at etablere kontakt til et venskabsgymnasium i Frankrig eller i ét af de øvrige fransktalende lande i Europa.

Sprog  

billedkunst
KLIK – KUNSTNERISKE FAG