Den internationale
Valgfag

Dine valgfag på Den internationale

Kravet til en studentereksamen er min. 2600 timers undervisning.
De obligatoriske fag og studieretningsfagene udgør hovedparten af disse timer

I denne studieretning skal du derudover have valgfag i 250 timer.
Et C-fag udgør 75 timer. Et B- og et A-fag udgør 125 timer

Elever, der har SP A eller FR A, har allerede brugt 125 af de 250 timer og har således kun 125 timer tilbage til øvrige valgfag

For elever, der er godkendt af og en del af “Fredericia Eliteidræt”, er der plads i skemaet til morgentræning. Disse elever er af skemateknikske grund udelukket fra at have spansk A og fransk A.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

A fag

Tysk
Matematik

B fag

Billedkunst

Biologi

Drama

Kemi

Fysik

Idræt

Mediefag

Musik

Naturgeografi

Religion

C fag

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Kemi

Latin

Psykologi