Den internationale
Valgfag

Dine valgfag på Den internationale

Kravet til en studentereksamen er min. 2600 timers undervisning.
De obligatoriske fag og studieretningsfagene udgør hovedparten af disse timer

I denne studieretning skal du derudover have valgfag i 250 timer.
Et C-fag udgør 75 timer. Et B- og et A-fag udgør 125 timer

Elever, der har SP A eller FR A, har allerede opfyldt kravet om et A-fag.

For elever, der er godkendt af og en del af “Fredericia Eliteidræt”, er der plads i skemaet til morgentræning. Disse elever er af skemateknikske grund udelukket fra at have spansk A og fransk A.

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

A fag

Tysk
Matematik

B fag

Billedkunst

Biologi

Drama

Fysik

Idræt

Mediefag

Musik

Naturgeografi

Religion

C fag

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Kemi

Latin

Psykologi