FGs vision

Vision FG 2027 dækker perioden fra 2024 og frem til og med skoleåret 2026/27. I denne står arbejdet med trivsel, bæredygtighed og digital dannelse helt centralt. Klik og læs mere her:

Vision FG 2027