Hjem » FG Fokus » FG og det lokale

FG

Byens gymnasium

 

FG og det lokale

Eftersætningen forpligter. Som byens gymnasium, der sikrer undervisning til ca. 50 % af byens unge mellem 16-19 år, ønsker FG at byde sig til som en central samarbejdspartner i forhold til virksomheder, kommunen, institutioner, foreninger, folkeskoler mv. Fredericia Gymnasiums elever har et stort udbytte heraf, og vore nuværende samarbejdspartnere værdsætter samarbejdet og ser muligheder i at udvikle det.

Fra FG’s side har vi et mål om at udvide samarbejdet med lokale aktører (virksomheder, institutioner, kommunen, foreninger…) med det mål, at eleverne bliver bedre til at forholde sig reflekterende til deres omverden ved at koble teoretisk viden og oplevelse/analyse af virkelighedsnære forhold.

Samarbejdspartnere