Den tresproglige
Profil

En sproglig linje

Studieretningen er bygget op om Engelsk A, Spansk Begynder A og Tysk Fortsætter B. Sammen giver fagene studieretningen et tydeligt sprogligt og kulturelt fokus.

Studieretningen giver dig optimale muligheder for selv frit at vælge valgfag. Du kan selv understøtte din egen profil med valgfag som latin C som 4. sprog. Eller du kan gå helt andre veje.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, idræt, matematik, fysik, biologi, naturgeografi og et kunstnerisk fag.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det sproglige og kulturelle fokus smitter af på undervisningens indhold i de øvrige fag. I dansk kan du eksempelvis arbejde med mellemkrigstiden – med udsyn til både engelske, tyske og spanske forfattere. I historie kan du arbejde med Europa i det 20. århundrede.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Kulturmøde. Vi ser på samarbejdet i EU og samarbejder selv med en klasse fra et andet land, f.eks. Storbritannien, Malaga eller Wittenberg. Spansk, engelsk og tysk.
  • Befolkning og levevilkår i Mexico. Samspil natur-befolkning-produktion. Historie, spansk, engelsk og naturgeografi.
  • Storbyen. Litteratur og film om moderne menneskers vilkår i storbyerne London, Madrid og Berlin. Engelsk, spansk, tysk og dansk.
  • Livstilssygdomme forskellige steder i verden. Engelsk, biologi…

Studieretningen har fokus på sprog, men er også en studieretning med et globalt udsyn. Vi prioriterer, at denne studieretning har kontakt til ét af vore udvekslingsgymnasier. I faget tysk er der en række etablerede aktiviteter se: FG – en tysk profilskole. I relation til engelsk omfatter vores samarbejdspartnere bl.a. lokale virksomheder og institutter på SDU.

Der er mange muligheder for studierejser med et sprogligt – kulturelt indhold: Dublin, Malaga, Bruselles, London mv. Der er også plads til korte ekskursioner til f.eks. vores samarbejdsgymnasium i Husum.

Med denne studieretning står du med en solid døråbner til de sproglige, kulturelle og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Den tresproglige   Oversigt