Studievejledning

 

Du har din egen studievejleder, da der til hver klasse er knyttet én studievejleder.

Studievejlederen kan vejlede dig i forhold til personlige og sociale spørgsmål, men også bistå dig i forbindelse med studietekniske spørgsmål eller valg af fag mv. Studievejlederen har en særlig rolle i forhold til at følge den enkelte elevs evt. fravær.

Derudover kan studievejleder sørge for kontakt til skolens skolepsykolog eller psykoterapeut. 

Lidt mere detaljeret arbejder studievejlederne med følgende:

 • Brobygning, optagelse og overgangsproblemer
 • Studieretninger, fagpakker på hf, valgfag mv.
 • Planlægning af tid (lektier, fritidsjob etc.)
 • Ansøgning om SU-sats som udeboende
 • Ønske om at flytte hjemmefra (bolig, økonomi, tidsforbrug)
 • Problemer med forældre, søskende, andre
 • Trivsel i klassen
 • Faglige problemer (brug for ekstrahjælp/lektiecafé)
 • Eksamensproblemer
 • Personlige problemer (behov for psykologhjælp eller anden form for hjælp)
 • Studiemæssige problemer (særlige behov som fx hjælpeprogrammer vedrørende ordblindhed o.lign.)
 • Fraværsopfølgning
 • Studievejlederne samarbejder med lærerteam, læsevejleder, psykolog, Studievalg Syd og UU-vejledere. Studievejlederne kan udenfor kontortiden kontaktes pr. mail

I eksamensperioden fra den 1. – 30. juni vil studievejlederne være at træffe efter aftale. Træf aftale med den enkelte studievejleder ved at kontakte vedkommende pr. mail eller på gymnasiets telefon nr. 75 92 06 88.

Kontakt din studievejleder, hvis du støder ind i problemer, hvor du har behov for hjælp. De er der for din skyld.

Vejledning og støtte