Det rullende gymnasium

I februar 2019 ruller 4 2.g gymnasieklasser for 5. år i træk ud for at undervise klasser på overbygningsskolerne i Fredericia.

De kommer på Ullerup Bæk Skolen (Nørre Allé), Kirstinebjergskolen (Havepladsvej), Erritsø Fællesskole (Bygaden), Fjordbakkeskolen i Taulov, Fredericia Realskole og Sct. Knud Skole.

De afleverende skoler udpeger de deltagende 1-3 klasser – typisk 8. eller 9. klasser. Fredericia Gymnasium stiller med 80-100 2.g-elever fordelt på 3 naturvidenskabelige studieretninger og en enkelt samfundsvidenskabelig klasse.

Gymnasieeleverne underviser i de naturvidenskabelige fag inkl. idræt samt i samfundsfag og engelsk. Et forløb i en folkeskoleklasse består af 4 moduler af 90 minutter, hvoraf min. 2 moduler afvikles på overbygningsskolen, resten på FG. Til hver folkeskoleklasse knyttes 6-7 gymnasieelever. I de naturvidenskabelige fag står det eksperimentelle arbejde centralt, da et af målene er at skabe en større interesse for det naturvidenskabelige område i meget bred forstand.

De afleverende skolers lærere og gymnasielærerne aftaler temaerne, så undervisningen kan indgå i de respektive læreplaner. Deimg_8557n konkrete planlægning af undervisningen foregår i et samarbejde mellem gymnasieeleverne og deres lærere. Gymnasieeleverne har ansvaret for den konkrete undervisning. Undervisningen følges af faglærerne fra både folkeskolen og gymnasiet.

Det særlige i projektet er ung til ung-undervisningen. Ofte åbner denne undervisning for nye kanaler i forhold til folkeskoleeleverne. Gymnasieeleverne kan naturligvis ikke som folkeskolelærerne pædagogisk fagdidaktisk udfolde stoffet, men de kan noget andet. Eleverne taler samme sprog, deres erfaringshorisont ligner hinanden, og de bliver ofte meget hurtigt trygge ved hinanden. Hertil kommer den indlysende fordel, at der er 6-7 gymnasieelever, der indgår i lærerrollen i klassen. Det åbner pædagogisk for nogle nye muligheder, ikke mindst i de eksperimentelle fag

Et andet mål er naturligvis, at gymnasieeleverne skal kunne agere rollemodeller.

En anden vigtig del af projektet er snakken mellem faglærere fra de to skoleformer. I dag går der 60-70% af eleverne videre i de gymnasiale uddannelser. Det gensidige kendskab til hinanden på lærersiden er uhyre vigtig, når vi skal sikre en rød tråd i undervisningen. Meldingerne er da også meget positive fra lærerne.

Projektet er under titlen ”TalentRaketten” blevet finansieret af Region Syddanmark de første 2 år. Det har vist sig fuldt bæredygtigt uden ekstern finansiering.