Det rullende gymnasium

Hvert år ruller fire 2.g gymnasieklasser ud for at undervise overbygningselever Ullerup Bæk Skolen (Nørre Allé), Kirstinebjergskolen (Havepladsvej), Erritsø Fællesskole (Bygaden), Fjordbakkeskolen i Taulov, Fredericia Realskole og Sct. Knud Skole.

Gymnasieeleverne underviser i de naturvidenskabelige fag inkl. idræt samt i samfundsfag og engelsk. Til hver folkeskoleklasse knyttes 6-7 gymnasieelever. I de naturvidenskabelige fag står det eksperimentelle arbejde centralt, da et af målene er at skabe en større interesse for det naturvidenskabelige område i meget bred forstand.

De deltagende skolers lærere og gymnasielærerne aftaler temaerne, så undervisningen kan indgå i de respektive læreplaner. Deimg_8557n konkrete planlægning af undervisningen foregår i et samarbejde mellem gymnasieeleverne og deres lærere. Gymnasieeleverne har ansvaret for den konkrete undervisning. Undervisningen følges af faglærerne fra både folkeskolen og gymnasiet.

Det særlige i projektet er ung til ung-undervisningen. Ofte åbner denne undervisning for nye kanaler i forhold til folkeskoleeleverne. Gymnasieeleverne kan naturligvis ikke som folkeskolelærerne pædagogisk fagdidaktisk udfolde stoffet, men de kan noget andet. Eleverne taler samme sprog, deres erfaringshorisont ligner hinanden, og de bliver ofte meget hurtigt trygge ved hinanden. Hertil kommer den indlysende fordel, at der er 6-7 gymnasieelever, der indgår i lærerrollen i klassen. Det åbner pædagogisk for nogle nye muligheder, ikke mindst i de eksperimentelle fag.