STX

mere end en studentereksamen

Overvejer du at tage en gymnasial uddannelse over 3 år, er stx på FG noget for dig.

Uddannelsen er for dig, der både gerne vil have en almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af studieretninger og valgfag og en uddannelse, hvor der ud over det teoretiske læsestof også lægges vægt på fagenes anvendelse til at analysere aktuelle problemstillinger.

Den enkelte elevs personlige udvikling

Vi kan være med til at sikre dig faglig viden og kompetencer, som giver dig det bedst mulige afsæt, så du efterfølgende kan gå i gang med en videregående uddannelse.

Vi har stort fokus på, at du gennem de 3 år udvikler dine kreative og innovative sider og evne til samarbejde, så du er klar til ansvarligt, kritisk og aktivt at forholde dig til verden omkring dig.

Uddannelsen foregår i et spændende og dynamisk studiemiljø

Vi lægger stort vægt på, at du kommer til at indgå i et miljø, hvor samarbejde om lektier og projekter, gode kammerater, sociale fællesskaber og de mange forskellige faglige og sociale arrangementer både i og efter skoletid, præger din dagligdag. Skolebygningen er nyrenoveret og udbygget klar til at modtage dig. Fredericia Gymnasium er kendt for et godt skolemiljø.

Du er selv med til at forme din stx-uddannelse

Efter grundforløbet tager du endelig stilling til profilen på din gymnasiale uddannelse. Stx giver dig de mange muligheder: naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige eller kunstneriske.

Ud over en række obligatoriske fællesfag vælger du undervejs i forløbet din studieretning og valgfag. Gennem dine valg af studieretning og valgfag er du selv med til at forme din gymnasieuddannelse.

Stx- uddannelsen giver – lidt afhængigt af dine valg – de bedste muligheder, når du skal fortsætte på til din videregående uddannelse.

På stx på Fredericia Gymnasium er der 12 forskellige studieretninger at vælge imellem. Ved den endelige oprettelse regner vi med, at nogle af dem bliver lagt sammen, men på en måde, hvor der stadig er en tydelig profil. Hertil kommer et meget stort udbud af valgfag, der kan søges af både elever fra hf og stx. Valgfagene dækker derfor hele spektret. Her får du glæde af at gå på en stor skole.

Stx byder på en stor variation i den daglige undervisning. Den almindelige klasseundervisning veksler med tværfaglige forløb, blokdage, projektperioder, ekskursioner/studierejser mv.

IT fylder meget i den daglige undervisning. Det er et krav, at du har en bærbar computer, som du kan tage med i skole.