STX
Den internationale

SA A / EN A

SA A / EN A

Den internationale handler om den globaliserede verden. Den handler om, hvordan samfundet forandres under påvirkning af internationale kulturelle påvirkninger, en global økonomi og politiske strømninger på tværs af lande og kontinenter. Det handler om mennesker, om politik, om ideologer, om holdninger og meninger, om sociale rammer og internationale relationer. Studieretningen vil give dig de bedste forudsætninger for at forstå, hvordan vores globaliserede samfund hænger sammen.

ˮ Med engelsk og samfundsfag er jeg godt rustet til at forstå en verden som bliver mere og mere international. Jeg kan både forstå, forklare og kommunikere med et globalt samfund.”

På studieretningen forsøger vi ved hjælp at teorier om samfundet at opstille forklaringsmodeller på en række af de komplekse udviklingsmønstre, som karakteriserer den globale verden. Vi lægger særlig vægt på den engelsksproglige del, men trækker i arbejdet også tråde til både Asien og det
øvrige Europa.

Vi arbejder ofte problemorienteret og skifter ubesværet mellem diskursanalyse, statistik, medieundersøgelser og politiske beslutningsprocesser samt kommunikation og analyser af den væsentligste engelsksprogede kultur.

Vi kan ikke love dig, at du bliver Danmarks FN-ambassadør i New York, men vi kan love dig, at hvis det er dit mål, så klæder vi dig rigtig godt på.