Vejledning og støtte

Du har selv det primære ansvar for, at dit uddannelsesforløb bliver en succes, men du er ikke alene.

Du vil få vejledning undervejs, først og fremmest af dine lærere. De kommer til at kende dig undervejs og vil stå til rådighed med støtte og vejledning i forhold til deres fag og de udfordringer, der er knyttet til det.

Vejledning og støtte

På Fredericia Gymnasium har vi rigtigt dygtige folk ansat, som kan gøre din studietid til en god oplevelse.

Vi har således specielle fokusområder omkring ordblinde, SPS-elever, elever med læse, sprog og matematikvanskeligheder. Du kan læse mere om disse tilbud ved at klikke på linkene.

Derudover har vi studievejledere, der har fokus på eleverne generelle trivsel, gennemførsel af uddannelsen, SU og fraværsproblematikker. Du har en personlig studievejleder, som du altid kan gå til.

Endeligt har vi teamledere i hver klasse:

Teamledere

Derudover er der en række personer, der har særlige ansvarsområder. I alle klasser er der teamledere bestående af to-tre lærere. Teamlederne varetager introduktionen og koordinerer det fagligt pædagogiske arbejde i klassen (projekter, tværfagligt samarbejde, skriftligt arbejde, IT mv.). Teamlederne er også opmærksomme på, hvordan der generelt samarbejdes i klassen og er klar til at drøfte forhold med både elevteamet og alle elever i klassen.

I stx vil teamlederne allerede i 1g gennemføre samtaler med dig om din faglige udvikling. I 1.hf samles evalueringerne af den enkelte elevs kompetencer i slutningen af 1. semester.

Undervejs kan du støde ind i faglige udfordringer. For nogle kan det f.eks. være vanskeligt at klare de skriftlige afleveringer. Her findes der hjælp i en række fag i de ugentlige studiecaféer.

Nogle elever er helt særligt udfordrede. Der råder gymnasiet over en række forskellige vejledere, en psykolog og en psykoterapeut.

Elever, der søger oplysninger om uddannelsesvalg, kan henvende sig til en medarbejder fra Studievalg.

Når du er optaget på Fredericia Gymnasium gør vi et stort arbejde for at sikre, at du får et godt uddannelsesforløb, og at det afsluttes med eksamen. Vi er i særlig grad opmærksomme på, at den enkelte elev fastholdes i uddannelsen, så længe det giver mening. De mangeartede initiativer omkring fastholdelse er samlet i gymnasiets Fastholdelsesstrategi.