Sprog

STX

Søger du stx, skal du vælge et 2. fremmedsprog i forbindelse med din ansøgning. På Fredericia Gymnasium er der 3 valgmuligheder: Tysk Fortsætter B, Fransk Begynder A eller Spansk Begynder A.

De 2 A-fag strækker sig over 3 år, mens TyF B afsluttes efter 2.g. Du har mulighed for at få Tysk på A-niveau i en af studieretningerne.

For nogle elever skal valget af 2.fremmedsprog ses i relation til det senere valg af studieretning, da nogle af sprogfagene indgår som studieretningsfag i de sproglige studieretninger.

billedkunst
KLIK – KUNSTNERISKE FAG