stx

Den tresproglige

EN A / SP A / Ty B

Det var først i arbejdet med tre sprog, at det gik op for mig, hvor mange fællestræk, der er mellem sprog som ellers lyder så forskellige. Det var en ret stor opdagelse.

Den tresproglige handler om sprog som kommunikation. Den handler om at forstå og beherske tre sprog, men også om at forstå, hvad der binder ellers forskellige sprog sammen. Den handler om at bruge sproget og at se sprog som en vej ud i verden. Studieretningen vil give dig et stærkt fundament for at kunne navigere i en stadig mere globaliseret verden.

På studieretningen arbejder vi med både det engelske, det spanske og det tyske sprogområde. Vi vil bruge det engelske sprog som en vej ud i den bredere engelsksprogede kultur. Vi vil gennem det spanske sprog forsøge at forstå den spansktalende verden i såvel Europa som Latin- og Sydamerika. Vi vil indkredse den tyske kultur og den betydning for både Europa og Danmark.

Vi arbejder målrettet med dine sproglige kompetencer og bruger en bred vifte at metoder til varieret sprogindlæring

Vi kan ikke love dig, at du undgår at drømme på tre forskellige sprog, men vi kan love dig en undervisning, som i den grad ruster dig til mødet med resten af verden.