Særlig støtte

Specialpædagogisk vejleder

På Fredericia Gymnasium er der en gruppe fagligt kvalificerede unge med forskellige diagnoser såsom autisme/Aspergers syndrom, OCD etc. Disse elever, der alle er erklærede uddannelsesparate, forventes at kunne tage en studentereksamen eller en hf-eksamen, hvis de tilbydes lidt andre vilkår end deres klassekammerater. De er meget forskellige, og de skal derfor støttes i forhold til deres individuelle behov.

Fredericia Gymnasium yder her et tilbud til disse unge i form af en relativ tæt støtte fra Mette Toft Hjørringgaard. Mette er socialpædagogisk konsulent. Mettes støtte er ikke fagfaglig, men en støtte til at organisere alt omkring undervisningen. Mette har typisk ugentlig kontakt til den enkelte elev og er formidler til både lærere, andre vejledere, forældre og evt. det sociale system. Kontakten til vores socialpædagogiske konsulent sker gennem rektor.

Psykologisk rådgivning

Den psykologiske rådgivning er et tilbud til dig, hvis tilværelsen synes uoverskuelig, og hvor noget er gået i hårdknude pga. personlige problemer af forskellig art. Der kan være tale om
familiemæssige problemer, stress, eksamensangst eller andet. Den psykologiske rådgivning kan træde til, når problemerne er af en art, som ikke kan løses i samtaler med din studievejleder. Den psykologiske rådgivning kan indbefatte støttende samtaler og krisehjælp.

En henvisning til gymnasiets psykolog sker gennem din studievejleder. Den psykologiske rådgivning varetages på gymnasiet af psykolog Bente Kambjerre.

Vejledning og støtte