Europalinjen – Tysk
Profil

En sproglig linje

Studieretningen er bygget op om Engelsk A og Tysk Fortsætter A. Sammen med Samfundsfag B giver fagene studieretningen et tydeligt sprogligt og samfundsvidenskabeligt fokus. Du kan selv understøtte din egen profil med valgfag som psykologi, filosofi, erhvervsøkonomi eller noget helt andet.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, idræt, matematik, fysik, biologi og et kunstnerisk fag.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det sproglige og samfundsvidenskabelige fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er sproglige eller samfundsvidenskabelige. I dansk kan du eksempelvis støde på forløb om kulturmødet   – identitet, ligheder og forskelle. I historie kan du arbejde med Europa i det 20. århundrede.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Kulturmøde. Vi ser på samarbejdet i EU og samarbejder selv med en klasse fra et andet land, fx Storbritannien, Irland, Tyskland eller Østrig.
  • Jaguar eller Aston Martin, Mercedes eller Audi? Bilkulturen og dens betydning i de to lande.
  • Terrorisme – IRA i Nordirland, Rote Armee Fraktion i Tyskland, 9/11 i USA.
  • Storbyen. Litteratur og film om moderne menneskers vilkår i storbyerne London, Paris, Madrid og Berlin. Engelsk, tysk og dansk.

Når vi her har fokus på de 2 sprog, er det bl.a. fordi de engelsk- og tysksprogede lande er vores vigtigste handelspartnere. Det har Fredericia Gymnasium fokus på se:  FG- en tysk profilskole.    Her kan du se en række aktiviteter i relation til det tyske: samarbejdsprojekter med et universitet i Flensburg, udvekslinger, samarbejde med virksomheder, spændende oplæg, Goethe-certificering, sprogcamp etc. I relation til engelsk omfatter vores samarbejdspartnere bl.a. lokale virksomheder og institutter på SDU.

Der er mange muligheder for studierejser med et sprogligt – samfundsvidenskabeligt indhold: Dublin, New York, Wittenberg/Berlin, London, mv. Hertil kommer mere lokale ekskursioner til f.eks. lokale virksomheder eller til et samarbejdsgymnasium i Husum.

Med denne studieretning står du med en solid døråbner til de sproglige– og samfundsvidenskabelige uddannelser.

 europalinjen – Tysk   Oversigt