Billedkunst C

HF

Kan du lide at arbejde kreativt og forholde dig til kunst?

I billedkunst lærer du at forstå kunst, arkitektur og visuel kultur. Vi arbejder med alle typer kunst og visuelle fænomener som maleri, street art, videokunst, foto, skulptur, installation og performance. Der lægges særlig vægt på samtidskunsten og kulturen i dag.

Du lærer at analysere alle typer værker, så du bedre forstår, hvordan billeder påvirker samfundet og os mennesker, både i dag og gennem kunsthistorien. Din viden får du løbende afprøvet gennem praktiske opgaver, hvor du får mulighed for at udvikle din egen kreativitet.foto-95

Det praktiske arbejde vægtes højt i faget og indgår side om side med det teoretiske arbejde.

Billedkunstundervisningen veksler mellem klasseundervisning, praktiske forløb og projektperioder. Alle dine visuelle arbejder og opgaveløsninger fra årets undervisning skal du samle i en portfolio. Undervisningen afsluttes med et eksamensprojekt, hvor du selv kan prøve kræfter med at udtrykke dine ideer i et værk ud fra et tema defineret af din underviser.

img_0448På gymnasiet har vi en stor kunstsamling, der især er koncentreret om værker inden for de sidste 15 år, som vi ofte bruger i undervisningen. Gennem de senere år har vi 4 gange haft huskunstnere tilknyttet gymnasiets billedkunstundervisning. Det har givet en helt særlig inspiration.

En vigtig del af undervisningen er også at komme ud af huset på ekskursioner til bl.a. Trapholt, Aros mv., hvor du får mulighed for at opleve kunsten på tæt hold.

Eksamen i billedkunst er todelt: Første del er en prøve i det teoretisk-analytiske stof, hvor du bliver testet i visuelle begreber og kunsthistorie. I denne del skal du også inddrage kreative øvelser fra din egen portfolio. Dit personlige eksamensprojekt er anden del af prøven. Her skal du gøre rede for og diskutere, hvilke visuelle overvejelser du har gjort dig i dit projektarbejde.

Uden for undervisningen tilbydes frivilligt billedkunst. Her er der arbejdet med både udhugning af skulpturer, croquis-tegning og meget mere.

img_0290Har du lyst til at arbejde mere med billedkunst, kan du vælge billedkunst på B-niveau.

Du har i øvrigt mulighed for at vælge fagpakken HF – art. Her kan du få 2 praktisk-musiske fag.

Idræt & de praktisk-musiske fag