Den klassiske
Profil

Klassisk sproglig

Studieretningen er bygget op om Engelsk A, Spansk Begynder A og latin C. Sammen giver fagene studieretningen et tydeligt sprogligt og humanistisk fokus. Du kan selv understøtte din egen profil med valgfag som psykologi, filosofi, samfundsfag eller noget helt andet.

Ved siden af studieretningsfagene får du en række obligatoriske fag, så som dansk, historie, religion, oldtidskundskab, idræt, matematik, fysik, biologi, naturgeografi og et kunstnerisk fag.

På Fredericia Gymnasium er undervisningen i de obligatoriske fag tilrettelagt sådan, at det sproglige og humanistiske fokus smitter af på undervisningens indhold i de fag, som ikke er sproglige eller humanistiske. I samfundsfag kan man f.eks. drøfte demokratiopfattelser i forlængelse af Platons demokratiopfattelse. I biologi drøfter man etiske dilemmaer, der inddrager synspunkter, der trækker lange tråde tilbage i historien.

Tværfaglige forløb

En del af undervisningen foregår på tværs af studieretningsfagene og fællesfagene, så vigtige temaer belyses fra forskellige sider. Som mulige eksempler kan nævnes:

  • Kulturmøde. Vi ser på samarbejdet i EU og samarbejder selv med en klasse fra et andet land, fx Storbritannien, La Spezia i Italien eller Malaga i Spanien.
  • Storbyen. Litteratur og film om moderne menneskers vilkår i storbyerne London, Madrid og Rom. Engelsk, spansk, latin og dansk.
  • Græsk og romersk kulturs betydning for nutiden. Oldtidskundskab, latin, dansk, historie.
  • Befolkning og levevilkår i Mexico. Samspil natur-befolkning-produktion. Historie, spansk, engelsk og naturgeografi.
  • Drama som kunstform, før og nu. Latin, oldtidskundskab, dansk, drama.

Når vi her har fokus på de 2 nutidige sprog, er det bl.a. fordi engelsk- og spansk er sprog, der tales af ganske mange mennesker rundt i verden. Det er vigtige kultursprog, men også vigtige handelssprog i forhold til Danmarks mange handelsrelationer. I relation til engelsk omfatter vores samarbejdspartnere bl.a. lokale virksomheder og institutter på SDU.
Der er mange muligheder for studierejser med et sprogligt – kulturelt indhold: Rom, La Spezia, London, Malaga, Madrid  mv. Hertil kommer mere lokale ekskursioner til f.eks. lokale virksomheder eller til SDU.

Med denne studieretning står du med en solid døråbner til de sproglige, humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Den klassiske   Oversigt