Videncenter og bogkælder

 

Videncenter

Videncentret er et åbent studiemiljø med bibliotek for lærere og elever. Her kan man arbejde individuelt samt benytte bibliotekets samling.

Bøger og tidsskrifter kan lånes, men må ikke fjernes uden at være registreret som udlånt.

Dette foregår ved at udfylde en låneseddel eller sende en besked i Lectio med angivelse af bogens biblioteks-stregkode.

Bibliotekets materialer kan søges i Fredericia Gymnasiums biblioteksbase.

For gymnasiets lærere og elever er der adgang til en række elektroniske ressourcer via hjemmesiden.

Skolens bibliotekar, som også arbejder på Fredericia Bibliotek, tilbyder hjælp til og vejledning i litteratursøgning. Bibliotekaren afholder ligeledes kurser i informationssøgning for de forskellige klasser.

Bibliotekar Stine Ravn Harlou træffes i videncentret:

Stine Ravn Harlou (SRH)

Mandag 8.00 – 15.30
Onsdag 8.00 – 15.30
Torsdag 8.00 – 15.30

E-mail: srh@fredericia-gym.dk

Bogkælder
Bogkælderen rummer skolens klassesæt.connie_pedersen1

Bogmedhjælper Connie Molin Pedersen træffes i bogkælderen

dagligt 11-12 og 12.45-14, dog bedst i frikvartererne

Connie Molin Pedersen (CMP)

E-mail: cmp@fredericia-gym.dk