Den tresproglige
Valgfag

Dine valgfag på Den tresproglige

Kravet til en studentereksamen er min. 2600 timers undervisning.
De obligatoriske fag og studieretningsfagene udgør hovedparten af disse timer

I denne studieretning skal du derudover have valgfag i 325 timer.
Et C-fag udgør 75 timer. Et B- og et A-fag udgør 125 timer

Valgfagene på FG

FG er en stor skole. Da mange fag læses på tværs af uddannelse og årgange, er der et meget stort udbud af valgfag.

Valgfag på stx

A fag

Matematik

B fag

Biologi

Billedkunst

Drama

Fysik

Idræt

Kemi

Matematik

Mediefag

Musik

Naturgeografi

Psykologi

Religion

Samfundsfag

C fag

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Kemi

Latin

Psykologi