Hvad er SOL?

– alle elever på Fredericia Gymnasium skal påvirke deres egen læring.

SOL står for Selvvalgt Obligatorisk Læring, og det betyder, at alle elever på Fredericia Gymnasium skal påvirke deres egen læring – efter egne interesser og behov.

Eleverne skal vælge det SOL-forløb, de ønsker at fordybe sig i, inden for en lang række udbudte fag og emner. I år har emnerne været ”Robotter, programmering og gladiatorkamp”, ”Springgymnastik”, ”School of Rock”, ”Creative writing in English”, ”Kend din familie”, “Maple – grundlæggende færdigheder”, ”Arkitektur i Rom”, “at tegne og male portrætter”, ”Tankeeksperimenter” og ”Raketfysik” for blot at nævne nogle få.

Forløbene består af 4 lektioner i marts og april 2019, og i skoleåret 19/20 udvides SOL-undervisningen til både et efterårsforløb og et forløb i foråret.

Herunder ses billeder fra Maria Petersens SOL-forløb i romersk arkitektur. Eleverne arbejder med en opgave, hvor de skal tegne en portal til FGMF (Gymnasiets Musikfestival).