Dispensation mdt. eksamen 2022

I henhold til §17, stk. 2-3 i Bekendtgørelse om visse regler om prøver og andre midlertidige foranstaltninger i sommerterminen 2022 og sygeterminen 2022 i de gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19/BEK nr 401 af 30/03/2022 er der ved sommerens eksamen mulighed for at dispensere fra læreplanen i udformningen af eksamensspørgsmål. Det er muligt efter en faglig og pædagogisk vurdering begrundet i karakteren og omfanget af nødundervisningen. 

Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller forløb, der udelades af prøvegrundlaget, og som eksaminator og censor derfor ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. 

Skolen har givet dispensation til følgende hold:

  • 2b Engelsk B: Forløbet “Growing Up” udelades
  • 2gty/4: Forløbene “Intro tysk” og “Deutsche Rapsongs”
  • 2q Dansk A: Forløbene “Retorik og argumentation” og “Noget om Emma”
  • 2r Dansk A: Forløbet “Noget om Emma, en podcast-fortælling” og teksterne “Ångest, 1916” og “Sildig Opvaagnen, 1828”.
  • 3a Historie A: Forløbet “Bøndernes Danmark”
  • 3d Dansk A: Forløbet “Propaganda”
  • 3e Historie A: Forløbet “Grænselandets historie” (DHO)
  • 3j Dansk A: Forløbene “National digtning og genforeningen” og “Overgange”
  • 3l Historie A: Forløbene “Romerriget”, “Dansk og Europæisk Middelalder” og “Danmark i 1800-tallet (DHO)”
  • 3m Historie A: Forløbet “Osmannerriget”

Dispensationsansøgninger og dokumentation for dispensation kan rekvireres hos uddannelsesleder, Iben Rausgaard.