Jubilarfest

Invitation

 

40/50/60/70/75 jubilarer:

Skolen vil gerne invitere Jer til dimissionen fredag den 23. Juni kl 10. I den forbindelse vil skolen invitere på morgenkaffe kl 8:30 med efterfølgende rundvisning på skolen inden dimissionen. Tilmelding bedes foretaget på mail: lene@fredericia-gym.dk eller på tlf. 75920688

 

25 års jubilarer: (årgang 1992)

I anledning af, at det er 25 år siden I forlod skolen,

har vi hermed fornøjelsen at indbyde jer til en jubilarsammenkomst på Fredericia Gymnasium.

 

                                       lørdag den 17. juni 2017 kl. 11.00.

 

Programmet vil være følgende:

 

Velkomst og præsentation af jubilarårgangene.
Præsentation af Fredericia Gymnasium.
Rundvisning og fotografering af de enkelte klasser – billederne bliver lagt på skolens hjemmeside og på facebook.
Kl. 13: Middag på skolen for jubilarerne og deres lærere – jubilarerne må meget gerne komme med korte indslag til underholdningen, hvis man har noget på hjerte til generel fornøjelse. Giv dog venligst et praj i forvejen (ro@fredericia-gym.dk), så en vis form for koordinering kan finde sted inden afviklingen. Pris: 250 kr. Beløbet vil blive opkrævet ved serveringen.
Efter middagen er der mulighed for at danse lancier (med instruktion :))
                      Sammenkomsten forventes at være afsluttet ca. kl. 16.

 

Tilmelding bedes foretaget på mail: lene@fredericia-gym.dk eller på tlf. 75920688

 senest d. 8. juni  – husk at angive/oplyse navn, klasse og gerne e-mail.

Jubilarfesten er oprettet som en begivenhed på Facebook. Da vi ikke har et adresseregister med 25 års jubilarerne, må I gerne kontakte de jubilarer, I kender.

 

Venlig hilsen

 

Poul Erik Madsen                                      Thorkild Rose

          rektor                                                      formand for FGV

 

Skoleballet på Fredericia Gymnasium er en institution.

Byens opmærksomhed retter sig denne aften i november mod årets afgangselverne, der spiser sammen, inden de danser lanciers for hele skolen, familie og venner i hallen. Ca. 2000 fra Fredericia og gymnasiets opland er en del af festen denne aften, hvor de unge optræder i det fulde skrud. Traditionen tro er det lektor Thorkild Rose, der sammen med jazzorkesteret SevenUp står i spidsen for dansen.

Aftenen byder ellers på spisning for 1g’er og deres forældre samt spisning for alle 1.hf’er og 2.g’er.

Aftenen igennem optræder der rundt på gymnasiet flere bands. Der er serveringer flere steder på gymnasiet. Skoleballet på Fredericia Gymnasium er en institution.